• Mục đích và phạm vi thu thập thông tin:
  • Việc thu thập thông tin của khách hàng nhằm liên hệ với khách khi khách gửi yêu cầu dịch vụ, sản phẩm về email công ty.
  • Thông tin website yêu cầu khách hàng cung cấp bao gồm: họ tên, số điện thoại liên lạc, địa chỉ, email.
 • Phạm vi sử dụng thông tin:
  • Website asanoprofitness.com.vn sử dụng thông tin khách hàng cung cấp để:
  • Gửi thông báo về các hoạt động trao đổi giữa khách hàng với công ty qua website.
  • Xử lý đơn hàng, cung cấp dịch vụ yêu cầu qua website.
  • Liên lạc với khách trong những trường hợp đặc biệt.
 • Bên cạnh đó, trong một vài trường hợp sau đây chúng tôi có thể chia sẻ thông tin khách hàng:
  • Gửi thông tin khách hàng cho bên giao hàng (Tên, địa chỉ, số điện thoại).
  • Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật, cơ quan tư pháp, chúng tôi có trách nhiệm hợp tác, cung cấp thông tin cá nhân của khách hàng.
 • Thời gian lưu trữ thông tin:
  • Dữ liệu cá nhân của khách sẽ được lưu trữ trong qua trình cung cấp dịch vụ cho khách và sẽ bị hủy khi có yêu cầu từ khách hàng­.
 • Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.
  • Thông tin của khách được thu thập qua email của công ty nơi khách hàng dùng để liên hệ yêu cầu sản phẩm dịch vụ.
  • Khi khách có nhu cầu thay đổi thông tin cá nhân thì vui lòng liên hệ địa chỉ Mail:  asanoprofitness@gmail.com
  • Khách hàng có quyền gửi khiếu nại nếu có nghi ngờ về việc lộ thông tin cá nhân cho ban quản trị website. Ban quản trị website phải có trách nhiệm tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của khách hàng.
 • Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng: 
  • Chúng tôi vô cùng coi trọng việc bảo mật thông tin của quý khách, vì vậy chúng tôi xin cam kết sẽ không tự ý sử dụng thông tin khách hàng mà không có sự cho phép, cam kết không buôn bán, trao đổi cho bên thứ ba (ngoại trừ trường hợp phải cung cấp tên, địa chỉ khách cho bên giao hàng).
  • Bảo mật tuyệt đối thông tin giao dịch, hóa đơn chứng từ của khách trên website.
  • Khách hàng chịu hoàn toàn trách nhiệm về mặt pháp lý đối với những thông tin khách hàng đã cung cấp trên asanoprofitness.com.vn.
  • Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm nếu có tranh chấp xảy ra sau này khi những thông tin ban đầu của khách hàng cung cấp là không chính xác.

Khi hệ thống thông tin bị tấn công, ban quản trị website phải báo ngay cho cơ quan chức năng trong vòng 24 tiếng sau khi có phát sinh sự cố

It can be an overwhelming time. The time at the write my assignments end of the semester can be a period of change. However, last-minute work or academic assignments may cause it to be difficult to remain motivated and could even lead to a poor score. Instead to risk your future buying an essay on the internet, you can purchase one. It is both convenient and secure to utilize an online essay service. There are a few reasons why you should buy an essay online.

There are numerous benefits to aid with writing essays for college students. Checkers for essays help students avoid frequent grammatical mistakes and make sure payforessay their writing follows the proper format. Students of all levels, an eBook can be a great option. These books provide helpful information that students can use to learn more effectively and score better marks. The resources are available to students for at no cost. The following are the best advantages of getting help with your essay. Take a look at these benefits prior to determine whether to get essay assistance.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *