Xe đạp tập Okatashi X SPORT

12.000.000

Mặt bảng điện tử thể hiện các thông số: thời gian, quãng đường chạy, tốc độ, mức tiêu thụ năng lượng. …

Danh mục: